Kőszeghy Örs, csellista

Kőszeghy Örs, csellista

KIS DARABOK

2023. március 18.

Kőszeghy Örs: Mini Ouroboros (Kis Darab Hegedűre és Gordonkára), 2023. Előadják: Diet Tilanus és Kőszeghy Örs. A felvétel 2023. március 18-án készült a Kerkje Rogstraat-ban, Scheveningen-ben.

2022. május 21.

Kőszeghy Örs: Kis Darab Hegedűre és Nagybőgőre (2020). Előadják: Diet Tilanus (hegedű) és Servaas Jessen (nagybőgő)

A felvétel 2022. május 21-én készült a Museum Veere Raadzaal termében a darab ősbemutatóján, melyre a 2022 Sinfonietta Strijkers Festival részeként került sor.

2019. április 30.

Kőszeghy Károly és Örs: Kis Darab szóló gordonkára (2019). A remek kameraállás ismét Charlotte Girod műve. A felvétel 2019. március 21-én készült az amszterdami Thomaskerk-ben.

Kis Darabok?

"Amikor Diet és Servaas - kedves zenésztársaim az Amsterdam Sinfonietta vonószenekarból - megkérdeztek hogy lenne-e kedvem egy darabot írni számukra, egy kicsit meglepődtem ugyan, de nagyon fel is lelkesedtem.

Én ugyanis - leginkább - egy csellista vagyok. Igaz, egy olyan csellista aki a turnébuszon örömmel bíbelődik zeneelméletgyakorlatokkal vagy merül el furcsa könyvek olvasásában; és aki - ha a hallgató nincs résen - boldogan kezd bele egy kissé zavaros és meglehetősen bonyolult történetbe, édesapjáról például aki zeneszerző szeretett volna lenni,

vagy Carlo Rovelli rendkívül érdekes könyvéről, amelyből megtudható hogy a dolgok nem megtörténnek az időben, hanem éppenhogy a történések összejátszása az amelynek nyomán létrejön az idő,

vagy arról a Bartók Béla idejéből származó esztétikai elméletről mely szerint egy műalkotástól elvárható hogy egy egyszerű ötletcsírából a legkülönfélébb, sőt, egymással összekülönböző karaktereket keltse életre; mely karakterek összekülönbözéseinek nyomán létrejön egy forma; mely formában a karakterek megbékélnek egymással és mely véletlenül

éppen az az elmélet amely - egy képzeletbeli madár dala mellett - alapötletéül szolgált Kis Darab Hegedűre és Nagybőgőre című művemnek."

(bevezető beszéd a mű ősbemutatójának alkalmából)

Mini Ouroboros

"Éjjeli fél négy. Egy kettősfallal odébb, gyakorlószobám padlóján szerteszéjjel kottapapírok, vonalaikon és vonalközeiken félig-meddig és egészen kidolgozott ötletek: egyikük sem lesz szerves része második szerzeményemnek amit valaha, illetve éppen most írok.

A kottapapíroktól balra, Lawrence M. Krauss 'Univerzum a semmiből' és Katie Mack 'A világmindenség vége, mármint asztrofizikai nézőpontból' című könyvei között hever az összhangzattan könyv amelyből édesapám (aki statikus mérnök lett) tizenegy éves korában jóformán mindent amit a zeneelméletről tudni lehet, megtanult.

Én, negyvenkét éves fejjel a huszadik fejezetnél tartok: moduláció, egy szinte minden igényt kimerítő példatár arról ahogyan a mesterek zenéjüket hangnemből hangnembe terelték. Épphogy csak egy táblázat nem áll ott arról hogy mely moduláció mely érzelmi reakciót hivatott kiváltani a hallgatóban.

Megígértem magamnak hogy ennek a fejezetnek is kidolgozom összes gyakorlatát, mihelyst elkészültem ezzel a második szerzeményemmel.

Második szerzeményem azonban nem kíván elkészülni. A téma (már amennyire hat hangot, avagy három egymást követő hangközt témának lehet nevezni) csak kóvályog, csapong fejemben és nevetve húzza maga mögött üggyel-bajjal összetákolt frázisaimat. Egyelőre egy dallamot, egy akkordfüzért sem találtam még amellyel lépre csalhatnám.

Odakint énekelni kezd egy madár, nekem pedig minden különösebb ok nélkül Carlo Rovelli 'Az Idő Rendje' című könyvére kell gondolnom, amelyből megtudható hogy a dolgok nem megtörténnek az időben, hanem éppenhogy a történések összejátszása az amelynek nyomán az idő létrejön, valamint arra hogy milyen végtelenül telített is minden pillanat az 'Univerzum a semmiből' és 'A világmindenség vége, mármint asztrofizikai szempontból' között ha minden valószínűség szerint lehetetlen információt csempészni egy másik vagy következő unizerzumba, ha egy másik vagy következő univerzum egyáltalán létezhet.

Éjjeli fél négy: valóban kevéssé alkalmas ez az időpont arra hogy zenét szerezzek, különösen így ágyban fekve.

És akkor, hirtelen, pontosan kirajzolódik előttem a megoldás: ahhoz hogy a darab véget érjen a téma a saját farkába kell hogy harapjon! Véget érvén pedig életre kelhet: íme, Kis Darabom Hegedűre és Gordonkára, vagy ha úgy tetszik: Mini Ouroborosom."

(bevezető beszéd a Mini Ouroboros (Kis Darab Hegedűre és Gordonkára), 2023 ősbemutatójának alkalmából

Kérem küldjön egy e-mailt amennyiben érdekelné valamely Kis Darabom kottája!